Tursti langs Engervannet

Tursti langs Engervannet

Dette er en av våre trofaste gjengangere. Når dette leses er anleggsarbeidet godt i gang og vi må bare konstatere at vi ikke har lykkes i vårt arbeid med å få satt en stopper for denne stien. Men det betyr ikke at vi ikke følger med på utviklingen og hva bruken av stien vil føre til. Vi vil ha spesiell fokus på hva den vil bety for det enestående fuglelivet, som vi forstår er i ferd med å ta seg opp igjen etter arbeidet med dobbeltsporet langs vannet.
I forbindelse med utbyggingen av turveien lover kommunens Natur og Idrett å ta hensyn til både fugleliv og vegetasjon i området basert på et overvåkingsprogram som Bærumsfirmaet AsplanViak har fått i oppgave å utarbeide og gjennomføre.
Dette er naturlig nok noe vellet vil følge opp så snart stien står ferdig.

Hva kommunen har lovet kan du ser på denne lenken:
http://www.scribd.com/full/41162722?access_key=key-7mkogevcd6busmr3tsx

Sandvika Vel ønsker alle turglade Sandvikinger og Blommenholmere riktig god tur med hunden i bånd langs Engervannet!

Blu, 10.11.11