Vannbruksplan for Øverlandselva med Engervannet

Sandvika Vel har tidligere (2006) fått til høring reguleringsplanen for anlegget av Turstien og har levert inn en høringsuttalelse, hvor vi var negative til anlegget.

Når man nå får se resultatet av Jernbaneverkets ”herjinger” med dobbelt spor, rasering av det grønne beltet som var der tidligere, og store, grå betongflater, og samtidig kan konstatere at en tursti vil bryte med prinsippene i den av kommunestyret vedtatte ”Vannbruksplan for Øverlandselva med Engervannet” og den nylig vedtatte ”Naturmangfoldloven”, har vellet funnet det nødvendig igjen å protestere mot anlegget.

Sandvika Vels høringsnotat finner du på denne lenken http://www.scribd.com/full/34182355?access_key=key-1pms2rr2nzirkaffqhk4

Her kan du se hvordan stien blir liggende i terrenget: http://www.scribd.com/full/34185385?access_key=key-2g7ddi83jef2osrkqgk6

Relevante bilder finner du på: http://www.scribd.com/full/34184778?access_key=key-1bwnjtqymcd8tbd4mo6i

Juni 2010