Ditt Vel - Sandvika velavis

Ditt Vel – Sandvika velavis

Under overskriften Ditt Vel finner du alle Sandvika Vels avis tilbake til 2009.

Ditt Vel kommer ut 4 ganger i året og tar mål av seg å informere leserne om viktige ting som foregår i Sandvika – ting som ikke er like kjent for alle, selv om det kan ha vært nevnt i Budstikka.

Ditt Vel er ikke ment å være en debattpublikasjon, men dersom det er Sandvika relaterte saker og ting som du mener det er viktig å sette fokus på, hører vi gjerne fra deg.

Har du behov for å gå tilbake i tiden så finner du medlemsbladene her.