Prøveprosjekt – kjøring i Gågaten

Gårdeiere i Sandvika Sentrum og Sentrumsforeningen presenterte senhøstes 2011 et prosjektforslag kommunen. Forslaget finner du på følgende lenke: (LEGGES INN SENERE)

Basert på prosjektforslaget presenterte rådmannen i november i fjor et forslag til formannskapet med bl.a. den tilrådning at det inngås en avtale mellom kommunen og gårdeierne /Sandvika byutvikling om videre utvikling av prosjektforslaget.  Rådmannens innstilling finner du på følgende lenke: Rdm innstil

Sandvika Vel leverte en høringsuttalelse basert på det første uformelle forslag til kjøring i gågaten.  Er du interessert hva vi på det tidspunktet tenkte kan du klikke på følgende lenke:2011-03-14 Hoeringsuttalelse

I det siste har vi opplevd en rekke etterlysninger av tiltak når det gjelder igangsetting av prøveprosjektet. Nå har vi forstått det slik at de tre parallelloppdragene som er igangsatt ifm regulering av Sandvika Sentrum vil inneholde forslag til hvordan kommunen bør forholde seg til utvikling av Gågaten og dermed prøveprosjektet.  Svaret på dette får vi ikke før nærmere årsskiftet.