Reguleringsplan Kjørbo – Wøyen

I februar 2011presenterte Statens Vegvesen to alternative reguleringsplaner til kommunen for veistrekningen Sandvika – Wøyen (se nedenfor). Alternativ 1 har en rundkjøring ved nordenden av Kjørbotunnelen, mens Alternativ 2 har full tunnel fra rundkjøringen ved sørenden av Kjørbotunnelen til Bærumsveien. Alternativ 2 er den løsningen vellet har kjempet for og vunnet frem med.

Reguleringsplanen som legges til grunn for det videre arbeid finner du på denne lenken: http://www.vegvesen.no/_attachment/200201/binary/389044