Sandvika Vel (årsmøtelogo)

Sandvika Vel innkaller til Årsmøte 2012 tirsdag 13.03.2012 kl 18:00

Sandvika Vel innkaller til Årsmøte tirsdag 13.03.12 kl 18.00

Sted: Kommunegården i Sandvika

Årsmøtet finner sted i kommunegårdens store hall (møterom til høyre) kl. 18.00 med følgende agenda:

Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Valg av møteleder, referent og en møtedeltaker til å underskrive protokollen sammen med møteleder
Styrets årsberetning

Regnskap og revisors beretning
Fastsettelse av budsjett (presenteres i møtet) og kontingent for kommende periode

Innkomne forslag

Valg av styre og styrets leder

Valg av valgkomité

Valg av revisor

Gjeldende vedtekter, og årsberetning er tilgjengelig på vellets hjemmeside www.sandvikavel.net. Årsberetningen er også presentert i Ditt Vel nr. 1-12, som vil bli distribuert medio februar.

Etter årsmøtet inviterer styret alle in­ter­es­­serte til et åpent møte om den usikre sykehus­ord­ningen, og om kommunens nye rolle i helsestellet. Sykehustemaet intro­duseres av John Kjekshus, styreleder i Venner av Bærum Sykehus. Supplerende informasjon om sam­handlings­reformen vil bli gitt av en representant for Bærum kommune.

Det åpne møtet vil starte så snart års­møtet er avsluttet, d.v.s. kl. 19.00 – 21.00.

Styrets årsmelding kommer i Ditt Vel 1-12 som distribueres medio februar.

Årsmøte 2011

Vellets årsmøte 2011 ble avholdt 8.03 2011 i Sandvika Videregående skole.

Møteprotokollen finner du på enden av denne artikkelen. Høydepunktene fra årsmøtet er:

1. En øking av medlemskontingenten ble vedtatt som følger:

Husstandskontingent   kr 175,-

Kollektivmedlemmer   kr 100,- per husstand

Bedriftsmedlemmer     kr 300,-

2. En vedtektsendring ble vedtatt. Endrede vedtekter er tilgjengelig på lenken: http://www.scribd.com/full/50539747?access_key=key-pkv3s7bw8b0si68vto5

3. Valg av nytt styre resulterte i følgende:

3.1 Styremedlemmer

1. Bjørn Lunøe valgt styremedlem for 2 år i 2010             ikke på valg

Rolf Aase valgt styremedlem for 2 år i 2009                ønsket ikke gjenvalg

2. Hjalmar Aass valgt styremedlem for 2 år i 2009    gjenvelges som styremedlem for 2 år

3. Torill Tysnes valgt styremedlem for 2 år i 2010              ikke på valg

4. Else Bakke valgt styremedlem for 2 år i 2009       gjenvelges som styremedlem for 2 år

5. Carl Johan Hustad valgt styremedlem for 2 år i 2010  ikke på valg

6. Per Øien, Kinoveien 5 A                        velges som nytt styremedlem for 2 år

3.2       Varamedlemmer

1. Richard Eastgate, valgt 1.gang i 2009                gjenvelges for 1 år

2. Marit Sigurdsen, valgt 1.gang i 2009                 gjenvelges for 1 år

3.3       Valg av leder blant styrets medlemmer for 1 år
 

Styreleder Bjørn Lunøe hadde bedt om å få avløsning. Men valgkomitéen hadde ikke lykkes i sine bestrebelser for å finne en villig styrelederkandidat. Valgkomitéen foreslo derfor, og årsmøtet var enig i at det nyvalgte styre pålegges å tre sammen og selv utpeke sin leder.     

Årsmøteprotokollen: http://www.scribd.com/full/54692761?access_key=key-v98e4cghl7d244um6y7

Sandvika Vel innkaller til Årsmøte tirsdag 8.03.10 kl 18.30

Sted: Sandvika Videregående Skole

 

Årsmøtet finner sted i Sandvika Videregående Skole kl. 18.30 med følgende agenda:

·               Godkjenning av innkallingen og dagsorden

·               Valg av møteleder, referent og en møtedeltaker til å underskrive protokollen sammen med møteleder

·               Styrets årsberetning

·               Regnskap og revisors beretning

·               Fastsettelse av budsjett for 2010 (presenteres i møtet) og kontingent for kommende periode

·                Revisjon av vedtektene (Styrets forslag finnes på vellets hjemmeside)

·               Valg av styre og styrets leder             

·               Valg av valgkomité

·               Valg av revisor       

 

Årsberetningen er også presentert i Ditt Vel nr. 1-11, som vil bli distribuert medio februar. Styret vil presentere forslag til vedteksendringer.  Endringsforslagene vist i gult, finner du på følgende lenke: http://www.scribd.com/full/47200784?access_key=key-yxuwgd4gwjml03te7ut

 

NB! Etter årsmøtet inviterer styret alle interesserte til et åpent møte hvor vi ønsker å sette lys på planer for et senior- og aktivitetssenter i Sandvika . Viseordfører og leder av kommunens sektorutvalg bistand og omsorg, Lisbeth Hammer Krog, vil delta.  Det åpne møtet vil starte så snart årsmøtet er avsluttet, d.v.s. kl. 19.30 – 21.30.  NB!