Gågaten i oktober 2012

Igangsetting av prøveprosjekt — kjøring i gågaten i Sandvika

Vi ser på kommunens hjemmeside at Formannskapet 10. oktober skal behandle et forslag fra Rådmannen.

Fra tilgjengelig dokumentasjon noterer vi følgende interessante punkter:

  • Gjennomføringen av prosjektet er noe forsinket, vesentlig p.g.a. den pågående ombyggingen av Kunnskapssenteret som beslaglegger deler av Otto Sverdrups plass;
  • Formannskapet ønsker ikke å ha et kjøremønster som gir mer biltrafikk langs elvebredden eller i Kinoveien;
  • Det åpnes således for enveiskjøring i gågaten fra jernbanen mot rådhuset.  Dette kjøremønsteret er valgt som prinsipp;
  • Kjøring langs elvebredden vil bli opprettholdt for å betjene Kinoveien;
  • Prøveprosjektet kan igangsettes på eksisterende gategulv uten en omfattende ombygging først;
  • Kjøreretningen vil bli mot Rådhustorget;
  • Rådmannen har igangsatt tilretteleggingsarbeider ved bl.a. å fjerne buskrabattene i gågaten;
  • P.g.a. pågående byggearbeider på Otto Sverdrups plass vil det bygges en rampe over trappetrinnene mellom fontenen og Baker Hansen slik at trafikk kan ledes opp her;
  • Prøveprosjektet er forutsatt å skulle evalueres og det blir utarbeidet en rekke evalueringskriterier.