Sandvika Vel grenser

Sandika Vel og Bærum Velforbund

Som de fleste vellene i Bærum er Sandvika Vel medlem i Bærum Velforbund og er representert i sistnevnte styre.

Bærum Velforbund har inngått en avtale med Bærum Kommune.  Avtalen (som forøvrig forventes reforhandlet i løpet av inneværende år) regulerer samarbeidet mellom kommunen og velforeningene der også Bærum Velforbund har sine definerte oppgaver.

Avtalen bygger på følgende felleserklæring:

Velforeningene i Bærum representerer lokalsamfunnet i forhold til kommunen. Det innebærer at den enkelte velforening, hver innen sitt distrikt, er gitt status som det primære samarbeidsorgan for kommunen når det gjelder saker som berører det ytre miljø eller på annen måte er av spesiell interesse for lokalbefolkningen. I tilsvarende saker av felles interesse for flere distrikter, kan Bærum velforbund koordinere saksbehandlingen.

Dette betyr at Sandvika Vel er første høringsinstans når det gjelder kommunale Sandvika-saker.

Vi regner med å kunne legge ut den reforhandlete avtalen når den foreligger.