AsplanViak -- forslag til byutvikling i Sandvika høsten 2012

Parallelloppdrag – planlegging av Sandvika sentrum øst

Fra Bærum Kommune sakser vi i skrivende øyeblikk følgende:

De to norske arkitekt­kontorene Asplan Viak og NSW og det danske selskapet Cobe, alle med flere samarbeids­partnere og utvalgt etter prekvalifisering, har levert parallelloppdrag for byutvikling av Sandvika øst. Skissene ble offentliggjort i Planutvalget 27. september.

De tverrfaglige teamene har gitt sine forslag til utvikling av kollektivknutepunktet Sandvika stasjon og revitalisering av Sandvika sentrum øst. Parallelloppdragene inngår som en del av område­reguleringen for Sandvika sentrum øst.

En åpen høring og presentasjon av forslagene ble gjennomført i uke 43. Se forslagene som er presentert i detalj på nettsidene til Bærum kommune.

Disse forslagene er i øyeblikket utstilt i Kommunegården i Sandvika for publikum og publikum er invitert til å gi kommentarer til forslagene.  Det er meningen at forslagene skal gi innspill til den endelige reguleringsplanen som skal utarbeides av kommunens planavdeling.

Kommunen ønsker å få inn dine kommentarer på Facebook: www.facebook.com/baerumkommune

Under høringen ble det presisert at det er ønskelig at man nå ikke venter på nye planer og utredninger, men følger opp med umiddelbare tiltak.

Gjennomføringen av prøvekjøringen i Gågaten er et eksempel, og det ble fra politisk hold lovet at en skulle se på tilretteleggingen for parkeringshuset under Rådhusplassen igjen.