Gågaten i Sandvika

Prøvekjøring i gågaten

Gågaten i oktober 2012

På årsmøtet 14. mars 2013 vil Bærum Kommune orientere om siste utvikling i Sandivika Sentrum, deriblandt politiske vedtak som påvirker prøveprosjektet «Bilkjøring i Rådmann Halmrasts vei».  Vi forstår at det nå er besluttet at innkjøring i gågaten skal skje fra begge ender med utkjøring i Kinoveien.  Der trafikken møter Brambanis vei skal trafikken dirigeres mot Løkketangen. Men mer om dette i Årsmøtets Temamøte «Hva foregår i Sandvika sentrum». Ref. årsmøteinnkallingen Ditt Vel 1-13.

Senhøstes 2012 var arbeidet med å åpne Jørgen Kanitz gate og tilrettelegging for kjøring i gågaten i god gjenge.  På den siste dagen i oktober (bildet) er alt stille og rolig.  Busker og rabatter er fjernet og gatelegemet rettet ut for tilrettelegging for prøvekjøring (på de gåendes premisser) og korttidsparkering. Formannskapet behandlet et forslag fra Rådmannen den 10. oktober og vi har notert følgende fra dette møtet:

  • Det åpnes for enveiskjøring i gågaten fra jernbanen mot rådhuset
  • Kjøreretningen vil bli mot Rådhustorget
  • Kjøring langs elvebredden vil bli opprettholdt for å betjene Kinoveien
  • Prøveprosjektet kan igangsettes på eksisterende gategulv uten en omfattende ombygging først
  • Det vil bli bygget en rampe over trappetrinnene mellom fontenen og Baker Hansen slik at trafikk kan ledes opp her
  • Gjennomføringen av prosjektet er noe forsinket, vesentlig p.g.a. den pågående ombyggingen av Kunnskapssenteret som beslaglegger deler av Otto Sverdrups plass
  • Prøveprosjektet er forutsatt å skulle evalueres og det blir utarbeidet en rekke evalueringskriterier

Gårdeiere og næringslivet i Rådmann Halmrasts vei har kjempet igjennom kjøringsprosjektet hvor de argumenterer med at dersom det blir anledning til korttidsparkering i gågaten så vil det skape liv i området.  Vellet har vært i tvil om det et er korttidsparkering som skal til for å skape liv og røre i gaten, og mener vel, som kanskje de fleste, at det viktigste ikke nødvendigvis er antall tilgjengelige parkeringsplasser, men en god blanding av tiltrekkende, spennende butikker som har et tilbud som er annerledes enn og kan konkurrere med det tilbudet vi finner i Storsenteret er vel så viktig.

Ditt Vel reagerer på den angitte kjøreretningen med innkjøring fra Willy Greiners vei mot Rådhuset. Det løser ikke nåværende problem, nemmelig at innkjøringen fra Sandviksveien ikke vil føre trafikk inn i Gågaten, men opp Anton Walles vei som i dag, eller inn over Sandvikabroen – dersom den igjen gjøres toveis kjørt eller enveis mot Kulturhuset.