Kadettangen, Sandvika

Utvidelse av stranden på Kadettangen

I august i år ba Formannskapet rådmannen om å komme tilbake med nærmere redegjørelse vedrørende blant annet miljøkonsekvenser og alternative tilbud til badeglade innbyggere dersom en utvidelse av Kalvøyastranden skulle gjennomføres.

Vi forstår at en slik redegjørelse vil foreligge ved nyttårstider. I skrivende øyeblikk ligger kommunen i forhandlinger med Statens Vegvesen om en mulig overtakelse av sprengsten som fyllmateriale fra den planlagte E-16 tunnelen Kjørbo-Wøyen. Den nye strandlinjen er tenkt å bli som antydet med rød linje på kartet som er vist nedenfor.

Vi noterte med interesse at de tre parallelloppdragene innlemmet Kadettangen i sine forslag, selv om dette lå utenfor oppdragsrammen.  Vellet har alltid hevdet at en ikke kan se på utviklingen av Sandvika Sentrum uten å inkludere Kadettangen.  Vi må derfor ha lov til  å anta at en plan for den fremtidige utvikling av Kadettangen vil inngå i reguleringsplanen som nå skal utarbeides for Sandvika Sentrum.

Kart over utvidelsen av stranden på Kadettangen, Sandvika