Bærum kommune (logo)

Kommuneplanen 2013 – 2030; Planprogram – Høringsdokument for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel

I følge kommunen skal Kommuneplanen ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte viktige mål og oppgaver for kommunen. Det sies videre at planen bør ha en langsiktig forutsigbarhet som kan gi en oversiktlig og ønsket samfunnsutvikling. Høringsdokumentet finner du på denne lenken:

Planprogram høringsdokument

Sandvika Vel har sendt et høringsuttalelse til kommunen hvor vi har påpekt en del tema og saker som vi mener bør være med i kommuneplanen. Vellets høringsuttalelse finner du her:

Kommuneplan 2013 – høringsuttalelse

Her finner du kommunens svar på vellets uttalelse:

2013-01-03 Bk om k-plan

For videre å kunne følge med på kommuneplanarbeidet vises til kommunens hjemmesider:

www.baerum.kommune.no/Organisasionen/Administrasion/Utviklingsenheten/Kommuneplanen/