Oversikt over Hamangområdet

Langsiktig utvikling av Hamangområdet

Bærum kommune har i høst startet opp arbeidet med planlegging av Hamangområdet. I den anledning inviterte kommunen i november til et ”idéseminar for langsiktig utvikling av Hamang-området”. Hensikten med seminaret var å få innovative forslag til hvordan deltakerne ser for seg at Hamangområdet kan utvikles.

Sandvika Vel deltok med to representanter på seminaret. Når en oppsummering fra seminaret foreligger fra kommunens side vil du finne den på vellets hjemmeside. Det var stor enighet blant deltakerne om at området bør utvikles som en del av Sandvika by og knyttes til nåværende Sandvika sentrum med klare forbindelseslinjer. Nåværende bebyggelse bør ivaretas i størst mulig grad, mens elven, som snor seg så sjarmerende gjennom om rådet, må utnyttes på forsvarlig måte som et rekreasjonselement i en bydel bestående av en blanding av boliger, gjerne med høyhus, og næringsliv.

Kommunens oppsummering av seminar 6.11