Ditt Vel 1-13

Ditt Vel 1-13

Ditt Vel er tradisjonen tro en innkalling til årsmøtet 2013 og en årsmelding for 2012 som blir presentert i årsmøtet.

Ditt Vel 1-aarsberetning 2012 –