Engervannsveien i byfestskrud

Trafikk i Engervannsveien

IMG_7884Ruter har bekreftet over for Sameiet Engervannsveien 31-37 at de med sitt nye ruteopplegg for 2013 kommer til å trafikkere Engervannsveien med 1400 busser i uken.  Dette har sameiet protestert på i samarbeid med vellet.

Vellet forstår det slik at Ruter ikke er villig til å forandre på sitt opplegg, primært for å sørge for at elevene på Sandvika Videregående skole skal få kort gangavstand til nærmeste bussholdeplass.

Grunnet sykdom har ikke sameiet vært i stand til å forfølge denne saken i begynnelsen av 2013, men vellet vil holde et øye med sakens videre utvikling