Sandvika By - 10-års jubileum i juni 2013

Sandvika By – 10-års jubileum i juni 2013

De flester har vel fått med seg at vi nærmer oss en jubileumsfest med stormskritt.  En flittig arbeidskomite arbeider intenst for å komme i mål til den fastlagte festuken 4 – 8 juni i år.  Det er ikke hensiktsmessig å forsøke på en oppsummering av den informasjon som foreligger, men ved å Google «Sandvika By 10-års jubileum» kommer du over en rekke lenker hvor du kan finne info om programforslag pr. mars 13, fotokonkurranse og annen interessant informasjon. LIVET MELLOM HUSENE: SANDVIKA(foto Budstikka)

All informasjon om jubileumet finner du på www.sandvikabyjubileum.no.