Bærum kommune (logo)

Dumping av hageavfall

Bærum kommune ser alvorlig på at stadig flere dumper hageavfall ulovlig i kommunens friområder.  Dumping av hageavfall blir sett på som forsøpling og er ulovelig hht. Forurensningsloven § 28 og Naturmangfoldloven § 28. Bærum kommune kan derfor  pålegge beboere opprydding av hageavfall som er kastet ulovlig i naturen.

Hovedproblemet med dumping av hageavfall ligger i spredning av skadedyr og fremmede planter som er svartelistet i Norge.  Dette fører til at den naturlige floraen forstyrres

For nærmere detaljer og forholdsregler:  dumping av hageavfall.