Bærum kommune (logo)

Kommuneplanen 2013-2030; Samfundsdelen med arealstrategi

Bærum kommune fattet 13 mars 2013 vedtak om at forslag til revisjon av kommuneplanens samfunndsdel med arealstrategier skal legges ut på høring. samfunnsdelen omfatter temaene i) Utviklingskommunen; ii) Folkehelse; iii) Barn og unges oppvekstvilkår.  Forslag til arealstrategier er inkludert i samfunnsdelen. Planen er utlagt til offentlig ettersyn i perioden 18.03 – 8.05.2013.

Informasjon om forslaget foreligger på komunens nettsider: http://www.baerum.kommune.no/kommuneplanen

Her finner du vellets høringsuttalelse: 2013-05-07 – K-plan 2013 – hoeringsuttalelse Copy