Kvistinnsamling 2013 - uke 22

Kvistinnsamling 2013 – uke 22

Kvistinnsamling  2013 – uke 22

De siste årene har vi gjennomført aksjonen i uke 19.  Innsamling i år i uke 18 og 19 er ikke mulig, angivelig p.g.a. de mange ukehelligdager i den perioden. Uke 17 ville gi for liten forberedelsesfrist etter mottak av ditt Vel 2-13. Vellets aksjon i år vil derfor foregå i uke 22. Betingelser og for­­ut­setninger er som i fjor, men de gjentas allikevel for sik­­ker­­hets skyld i lenken nedenfor (noter spesielt betingelsen om at av­fallet legges ved offentlig kjørevei):

NB!  Kvistinnsamling  Uke 22  NB!

Som vanlig sørger vellet også i år for at dets medlemmer får anledning til å levere hageavfall (kvist, gress og løv) til en kom­primatorbil.  Innhentingen vil også i år bli foretatt av Transportsentral Asker og Bærum i uke 22.  Betingelsene for henting følger nedenfor. Hageavfallet må legges ved offentlig kjørevei senest i løpet av SØNDAG 26. mai

For at TA&B skal klare å få med hageavfallet, og for å sikre at det vil bli levert fritt på Isi Avfallsanlegg påpekes følgende:

  • Kvist og greiner buntes i bærbare bunter med greiner på maks. 10 cm diameter og maks lengde på 2 meter;
  • Løv og småkvist legges i plastsekker, som må kunne løftes og som ikke må fylles med jord, stein og/eller grus.  Sekkene skal ikke knyttes igjen med hyssing/tau, og må ikke være tunge;
  • Kvistbunter og sekker med løv plasseres utenfor port ved kjørevei.  Løv i sekker vil bli tømt i komprimatorbilen og sekker blir lagt igjen tomme ved porten;
  • NB!  Berberis, tornebusker og lignende egner seg ikke i plastsekker;
  • NB!  Følgende vil ikke bli hentet:
  • Utlagt hageavfall som ikke tilfreds­stiller ovenstående betingelser;
  • Dårlig buntet kvist/løs kvist og kvist med lengde OVER 2 meter;
  • Tunge sekker
  • Urimelig store hauger som åpenbart er oppsamlet over lengre tid.