22. juli - minnesmerket  på Kjørbo

22. juli – minnesmerket på Kjørbo

Som vi ga uttrykk for i siste nummer av Ditt Vel (2-13) har vi vært lite fornøyd med måten kommunen har tatt vare på minnesmerkets tilgjengelighet, spesielt på vinterføre, og på manglende tilrettelegging for besøkende på selve minnestedet.  I samarbeid med Bærum Velforbund har vi tatt saken opp med Bærum kommune i det vi føler at kommunen har et spesielt ansvar i denne sammenheng.

Det gleder oss å kunne konstatere at kommunen har reagert positivt på vår henvendelse. Vi har således notert oss følgende:

Kommunen vil tilrettelegge for god og sikker adgang til minnesmerket hele året, noe som bl.a. betyr at gangveien langs Sandvikselven blir tilrettelagt for rullestol- og rullatorbrukere og at veien dit blir behørig skiltet..  Detaljer når det gjelder tilrettelegging på selve minnestedet, så vil disse bli nærmere diskutert og avtalt  med kommunen.