Venner av Bærum Sykehus (VBS)

PrintVBS er en venneforening som arbeider for at Bærum sykehus skal være et veldrevet, moderne områdesykehus med akuttmottak og spesialfunksjoner.  Det store tema i 2013 blir sykehusets stilling innen Vestre Viken Helseforetak og dets forhold til og samarbeid med de andre sykehusene i regionen. (d.v.s. Drammen, Kongsberg, og Ringerike).

I den sammenheng har Vestre Viken utarbeidet en utviklingsplan for hele foretaket som markerer første fase i planleggingen av et nytt sykehus i Vestre Viken. Denne planen, som er godkjent av dets styre, er nå ute på høring fram til 10. mai 2013. Den svært omfattende utviklingsplanen finner du her:

http://www.vestreviken.no/aktuelt/prosjekter/Sider/utviklingsplanen-i-vestre-viken.aspx

VBS ser det som sin oppgave å utarbeide en høringsuttalelse som et viktig innputt for å sikre at Bærum sykehus skal være et veldrevet, moderne områdesykehus med akuttmottak og spesialfunksjoner”.

VBS (http://www.Vabs.no) arrangerer sitt årsmøte 21. mars i Auditoriet på Bærum Sykehus.  I forkant av årsmøtet arrangeres det et Temamøte hvor et foreløpig utkast til VBS’s høringsuttalelse vil bli presentert og diskutert.

NB – alle med interesse for den videre utvikling av Bærum sykehus og dets rolle i vårt lokalsamfunn anbefales å møte!NB

Vedlagt er VBS høringsuttalelse som er oversendt Vestre Viken Helseforetak: Høringsnotat fra Venner av Bærum sykehus vedrørende Utviklingsplan for Vestre Viken1