Bærum kommune (logo)

Høringssak – Forslag til fremtidig modell for seniorsentrene i Bærum

I juni i år sendte kommunen ut et høring et forslag til fremtidig struktur og modell for seniorsentrene i Bærum. høringsfrist ble satt til 1. september 2013. https://www.baerum.kommune.no/PageFiles/61334/Horingsbrev.pdf

Sandvika Vel har arbeidet for etablering av et seniorsenter i Sandvika de siste 3 årene og har i den sammenheng hatt mange møter med politikere og administrasjonen. Derimot har vi ikke vært konsultert i forbindelse med kommunens utarbeiding av nevnte forslag.  Dette finner vi lite tilfredsstillende, noe vi har gitt tydelig uttrykk for i vår høringsuttalelse som du finner vedlagt nedenfor.

2013-08-21 Seniorsentersaken – høringsuttalelse Copy

 Vi har ikke nevnt det i vår høringsuttalelse, men vi har et langsiktig håp om at et seniorsenter  i Sandvika etter hvert kan utvides til et aktivitetssenter som også kan gi plass til yngre generasjoner, og hvor en kan oppmuntre til kommunikasjon og samarbeidstiltak mellom unge og eldre.