Bro fra Kjørbo Vest over Jongsåsveien

Bro fra Kjørbo Vest over Jongsåsveien

Vi har i lengere tid ventet på at det skal bygges en bro fra Kjørbo Vest over Jongsåsveien mot Sandvika Storsenter.

Byggingen av broen, som ligger inne i Selvaagbyggs kontrakt som en såkalt rekkefølgebestemmelse, har av flere årsaker blitt utsatt.

Vellet er informert om at en prefabrikert, midlertidig bro skal monteres i løpet av høsten.

Broen blir forbundet med en trapp, som vist på skissen nedenunder, mot en gangvei (anvist i gul farge) som fører til Sandvika Storsenter.

Test0022

Vi fant den midlertidige broen liggende ensom og forlatt ved foten av Jongskollen – ikke akkurat en kopi av Vebjørn Sands Leonardo bro.  Men vi kan jo håpe på at den permanente broen for en design som vi kan være stolte av!

IMG_1037