VBS arrangerer Temamøte - Bærum Sykehus etter valget

VBS arrangerer Temamøte – Bærum Sykehus etter valget

Når du leser dette har vi lagt temamøtet, som beskrevet nedenfor, bak oss.  Den store skuffelsen vi som tilhørere opplevde var at Bent Høie ikke kom og at han heller ikke fikk sent en stedfortreder.  Det er dog usikkert hvor mye oppdatert informasjon vi gikk glipp av. Det som synes relativt klart var at Vestre Viken synes å være på vei bort fra å tappe Bærum sykehus for utstyr og fagpersonale i den størrelsesorden og det tempo vi alle har sett konturene av i det siste.  Det er opplagt at Vestre Viken venter på nye styringssignaler fra departementet, så alt Venner av Bærum Sykehus kan gjøre er å følge godt med og gjøre det de kan for å påvirke den videre prosessen i den retning vi alle ønsker.  Følg med, følg med!

I oktober skrev vi følgende:

Vellet ønsker å gjøre sine lesere og deres berørte oppmerksom på temamøte som arrangeres av Venner av Bærum sykehus.

Temamøte arrangeres på Bærum sykehus (Auditoriet) torsdag 31.oktober 2013 fra kl. 18.00 – 2030.  På lenken nedenfor finner du VBS nytt. På side 3 finner du alle detaljer når et gjelder agenda og foredragsholdere.  Ordstyrer blir Budstikkas redaktør Ole Christian Bakken.

VBS_Nytt_0313