Hyggelig juleavslutning blant ivrige Forum 60+ medlemmer

Forum 60+ Program 2014

Forum 60+ ble i sin tid startet av Sandvika Vel i samarbeid med Bærum kommune og Norges Røde Kors.

Forumets hjemmeside finner over nyttår ytterligere detaljer, bl.a. et interessant program for første halvår 2014!

Eller du kan finne det her:

Program 2014 forum 60pluss