Områderegulering for Sandvika øst

Områderegulering for Sandvika øst

Test0028Sandvika Vel har med glede notert at gårdeiere og kommunen har gått sammen og produsert en langsiktig plan for den videre utvikling av Sandvika sentrum (Sandvika øst).  I den sammenheng har vellets styre besluttet å sende ut en pressemelding som følger:

Sandvika Vel har ventet med spenning på forslaget til områdereguleringsplan for Sandvika.

Det vi ser av den første presentasjonen som ble fremlagt i Bærum formannskap den 8.desember (nå på kommunens nettsider) og som Budstikka presenterte den 9.desember, viser at det ligger an til at vi skal få en by med optimistisk vekstkraft og funksjonsevne.  

Med forbehold om at en nærmere gjennomgang i den kommende høringen kan avdekke uheldige detaljer, vil Sandvika Vel innledningsvis uttrykke en positivt avventende holdning til områdereguleringen slik den fremstilles i første runde.

Sandvika, 21.desember 2013

Sandvika Vel,  Torill Tysnes, styreleder

Vi noterer fra kommunens hjemmeside at Rådmannen presenterte områderegulerings- forslaget til formannskapet i uke 51 under overskriften Bygg byen–Sandvika 2025 https://www.baerum.kommune.no/Forsidenyheter/Bygg-byen–Sandvika-2025/.

Der finner du hele presentasjonen i detalj.

Vi noterer bl.a. følgende interessante informasjon:

  • Rådmannen legger vekt på at kommunenes innbyggere inviteres til å delta og bli involvert i utviklingen av Sandvika by.
  • Områderegulering Sandvika Sentrum Øst fremmes for Planutvalget 16. januar 2014.
  • Byutvikling Sandvika – orientering om pågående prosesser: Sak til formannskapet 15. januar 2014.

Ovenstående er selvsagt viktige steg i planleggingsprosessen som vellet vil følge nøye med på. Spesielt er vi interessert i å påse at «kommunenes innbyggere inviteres til å delta og bli involvert i utviklingen av Sandvika by.» Vi har erfaring fra tidligere tilsvarende involveringsprosesser som ikke har vært spesielt vellykkete.

For ytterligere detaljer anbefaler vi at du går til lenken: https://www.baerum.kommune.no/PageFiles/65814/Sandvika%20F-skap%20181213AW.pdf