Navn på broer i Sandvika

Navn på broer i Sandvika

Sandvikselven danner et naturlig midtpunkt i Sandvika by der den bukter seg gjennom Sandvika Vels område. Den danner et elveløp som våre byplanleggere vil måtte ta tilbørlig hensyn til i den videre planlegging og utvikling av Sandvika.  Som vi sier i vårt brev til kommunen har vi notert at tekniske etat har en uoffisiell fortegnelse som dekker de behov som følger med etatens praktiske ansvar, men etaten har ikke hatt noe annet behov for kritisk vurdering av navn.  Dette har vellet følt som et savn.

IMG_7904Broer er markante byggverk med stor signaleffekt. De bør ha navn som faller godt inn i stedets kulturelle identitet.  Vellet har derfor fotografert de 20-talls broer vi finner i området og, med kommunens hjelp, laget en oversikt over de navn som foreligger og foreslått navn på de ”navnløse”.

Oversendelsesbrevet finner du på: 2014-01-28 brev om broer

Bildene av de enkelte broene finner du på: Brobilder

Navnelisten finner du på: Nye navn på broer, gater o.a. i Sandvika