Sandvika Vels årsmøte 2014

Sandvika Vels årsmøte 2014

SV styret 2012-13Styret i Sandvika Vel ønsker deg velkommen til vellets årsmøte som finner sted mandag 10. mars kl. 18.00 i Kommunegården i Sandvika.  Årsmøtet blir etterfulgt av et åpent temamøte kl. 19.15 med en meget interessant presentasjon av den nettopp annonserte områdeplanleggingen for Sandvika øst og de foreløpige planer for utvikling av Hamang- og Industriveien områdene.

Sandvika vels styre håper på et godt fremmøte til både årsmøtet og temamøtet.  Der vil du kunne få svar på de spørsmål du måtte ha vedr. vellets arbeid og den videre utvikling av Sandvika

Årsmeldingen finner du på følgende lenke:Årsmøte – 6 sider A4 Sandvika Vel