NB! Våraksjonen Uke 17 – 2014  NB!

NB! Våraksjonen Uke 17 – 2014 NB!

Vellet vil også i år sørge for at dets medlemmer kostnadsfritt får anled­ning til å levere hageavfall (kvist, gress og løv) til en kom­primatorbil.  Innhentingen vil som tidligere bli foretatt av Transportsentral Asker og Bærum (TA&B) i uke 17.  Betingelsene for henting følger nedenfor.

Hageavfallet må legges ved offentlig kjørevei senest tirsdag morgen 22. april.

For at TA&B skal klare å få med hageavfallet, og for å sikre at det vil bli levert fritt på Isi Avfallsanlegg (etter de regler som Bærum Kommune har satt opp) påpekes følgende:

 • Kvist og greiner buntes i bærbare bunter med greiner på maks. 10 cm diameter og maks lengde på 2 meter;
 • Løv og småkvist legges i plastsekker, som må kunne løftes og som ikke må fylles med jord, stein og/eller grus.  Sekkene skal ikke knyttes igjen med hyssing/tau, og må ikke være tunge;
 • Kvistbunter og sekker med løv plasseres utenfor port ved kjørevei.  Løv i sekker vil bli tømt i komprimatorbilen og sekker blir lagt igjen tomme ved porten;
 • NB!  Berberis, tornebusker og lignende egner seg ikke i plastsekker;

 NB!  FØLGENDE VIL IKKE BLI SAMLET INN:

 • Utlagt hageavfall som ikke tilfreds­stiller ovenstående betingelser;
 • Dårlig buntet kvist/løs kvist og kvist med lengde OVER 2 meter;
  • Tunge sekker;
  • Urimelige store hauger som åpenbart er oppsamlet over lengre tid