Sandvika Vel (årsmøtelogo)

Sandvika Vels Årsmøte 10. mars 2014

Sandvika Vel holdt sitt årsmøte den 10. Mars 2014. Møtet var kombinert med et temamøte hvor utviklingen av Sandvika sto på agendaen.

Interesserte medlemmer møtte frem til årsmøtet hvor årsrapport, regnskap, budsjett og valg ble gjennomgått uten problemer.

Kopi av årets protokoll finner du her: Årsmøteprotokoll 2014

Etter årsmøtet var det et åpent møte hvor Arthur Wøhni fra kommunens administrasjon informerte om de pågående planene i og rundt Sandvika. Sandvika øst, Kadettangen og Hamangsletta.