Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel

Bærum kommune har utarbeidet forslag til ny arealdel til kommuneplanen for perioden

2015 – 2030. Planforslaget er nå lagt ut til høring med høringsfrist 15. desember 2014.

 

Kommuneplanen dimensjoneres for en årlig boligbygging på ca 600 boliger pr år. Sandvika, i tillegg til Fornebu og Fossum, er hovedutbyggingsområde.. Nå har vi muligheten til å fremføre hva vi mener om arealplanen.

 

Sandvika Vel vil studere planen nøye og utarbeide et høringsbrev med våre synspunkter. Vi oppfordrer våre medlemmer til å sende sine innspill til Vellet, post@sandvika-vel.no, innen

  1. desember, eller sende kommentarene direkte til Bærum kommune, post@baerum.kommune.no, merk e-posten med arkivsak 12/23153.

 

Trykte versjoner av høringsdokumentene er lagt ut på følgende steder:

  • Kommunegården, Sandvika – informasjonsskranken.
  • Bibliotekene på Bekkestua, Rykkinn, Eiksmarka og Høvik

 

Åpne høringsmøter avholdes:

  • Mandag 10.11. kl 1800 – 2000 i Bærum kulturhus, Claude Monets allé 27, Sandvika
  • Onsdag 12.11 kl 1800 – 2000 på Ringhøyden seniorsenter, Ringstabekkveien 105, Bekkestua.

Les mer her: https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Plan-og-miljo/Planer-til-offentlig-ettersyn/Horingoffentlig-ettersyn/Kommuneplanens-arealdel-2015-2030/