Livet mellom husen i Sandvika, foto: Karl Braanaas

Seniorsenter i Sandvika

Forberedelsene til dette prosjektet går fremover – med solide skritt. Nå er det bestemt at det skal bli en seniorbase i Kommunegården. Åpning mandag 21. september straks kommunen kan frigjøre lokalene etter forhåndsstemmegivingen.

Det betyr at det blir stilt spesielt tilrettelagte lokaler til rådighet for senior-treff og senior-aktivi­teter. Og det vil være møtelokaler for de lag og foreninger som slutter seg til.

Det skal primært være et hyggelig treffsted med kafeteriatilbud. Og det blir anledning til å spise i kom­munens kantine (etter vanlig kantinetid).

Nå er det åpent for å melde interesse for å delta. Seniorsenteret vårt skal fylles med ulike aktivi­teter og med folk som gjerne vil være med, hva enten det skal være et sted å møtes eller gjøre en jobb. Inter­esserte kan kontakte Hjalmar Aass – hjalmar.aass@eunet.no – tlf.951.43.748.

Det er etablert et interimsstyre som innledningsvis består av representanter for Sandvika Vel (Hjalmar Aass), Seniornett (Bjørn Rønning Hansen), Seniorkultur (Lill Silseth), Forum 60+ (Erik Sæbø) og Kreftforeningene (Tore Flugstad).

Kommunens koordinator heter Oddbjørn Vik – oddbjorn.vik@baerum.kommune.no – 934.34.985 Han har en rolle i forbindelse med alle seniorsentrene, men spesielt med Sandvika som er under utvikling nå.

Les mer om seniorsenteret i denne presentasjonen: 2015-02-13 Sandvika seniorbase