Sandvika Vel (årsmøtelogo)

Årsmøte 2015

Sandvika Vel innkaller til Årsmøte tirsdag 24. mars 2015, kl. 18.00

med påfølgende medlemsmøte kl. 19.15

Sted: Kunnskapssentert i Sandvika, Otto Sverdrups plass 4, Sandvika, 2. etg.

Agenda:

 • Godkjenning av innkallingen og dagsorden
 • Valg av møteleder, referent og en møtedeltaker til å underskrive protokollen sammen med møteleder
 • Styrets årsberetning
 • Regnskap og revisors beretning
 • Fastsettelse av budsjett og kontingenter
 • Innkomne forslag
 • Valg av styre og styrets leder
 • Valg av valgkomité
 • Valg av revisor

Medlemsmøte – Hva skjer i Sandvika øst nå?

Etter årsmøtet inviteres alle interesserte til et åpent møte om utviklingen av Sandvika øst.

Direktør Johan Steffensen, Bærum kommune, vil fortelle om prosjekter og planer.

Sandvika Vel vil engasjere brukerne, og her er muligheten til å si sin mening om aktuelle temaer:

 • Har vi mistet gågaten?
 • Når kan vi bade på Kadettangen?
 • Hva skjer med stasjonsområdet?

Det åpne møtet vil starte kl. 19.15 og er beregnet avsluttet kl. 21.00

Årsberetning med regnskap