Informasjon om – og invitasjon til – LIONS I BÆRUM

Informasjon om – og invitasjon til – LIONS I BÆRUM

Det har eksistert Lions-klubber i Bærum helt siden 1956. Da ble Lions Club Sandvika etablert. I dag er det 9 klubber i vår kommune med til sammen noe over 240 medlemmer.

Det etableres nå en klubb i området Høvik-Blommenholm-Sandvika. Et viktig prinsipp for Lions-klubbene er å jobbe i lokalmiljøet. Derfor er nesten alle klubber knyttet opp mot et lokalmiljø. Det er i dette klubbene primært skal drive sin humanitære og sosiale virksomhet.

Lions bevegelsen har sitt utspring fra USA i 1917. Utgangspunktet var såkalte ”business clubs”, hvis formål var å etablere nettverk. Så var det noen som ønsket å vri fokus mot det å hjelpe andre, og det har vært bærebjelken i Lions siden.

I dag er Lions verdens største humanitære serviceorganisasjon. Til sammen er det neste 1,4 millioner Lions-medlemmer spredt over hele kloden. I Norge er de godt og vel 11 000 medlemmer i ca. 450 klubber.

Av lokale aktiviteter LC Bærum/Verdande  engasjerer seg i, kan nevnes:

  • Støtte til barne- og ungdomsaktiviteter
  • Frelsesarmeens Varmestue i Sandvika, samt arbeidsmuligheten «Jobben»
  • Det holdningsskapende programmet Mitt Valg som brukes i skoler og barnehager
  • Hyggekvelder på sykehjem.
  • Miljøskapende aktiviteter i nærmiljøet
  • Utdannelse av førerhunder for blinde og svaksynte ved Lions Førerhundskole.

Internasjonalt engasjerer klubbene seg gjerne i fellesaktiviteter som:

  • Brønnboring
  • Skoler og utdanning
  • Helseprosjekter
  • osv.

Lenge har det ikke vært  noen  Lions-klubber i sørvestre del av Bærum, og det vil de gjøre noe med.  De håper å få flere medlemmer som kan tenke seg å jobbe i nærmiljøet.

Dersom noen kunne være interesserte i å lære mer om hva Lions står for og hva de driver med, så anbefaler de å bli med på et par møter for å se.

For ordens skyld er det viktig å understreke at Lions er en religiøst og politisk uavhengig og nøytral organisasjon.

Ta kontakt med president  Inger-Mette Fosmo (909 67 417), eventuelt sekretær  Inger Elise Bergaust (971 53 547) og du ønsker å være med.