Løkkehaven

Løkkehaven

I Ditt Vel 2-16 er vi innom Løkkehaven og etterlyser planer for den videre utvikling av dette sentrale, unike stedet i Sandvika.  Vi har nevnt det tidligere, men gjentar at i 2013 fikk EB i Huset Midt Imellom hjelp av Sandvika-arkitekten Jon Meland, og sammen presenterte de kommunen med et forslag til en utvikling av Løkkkehaven. En respons er, så vidt vi forstår, uteblitt.  Videre har vi forstått at Bjørg Thorhallsdottir ganske nylig har avsluttet sin virksomhet i Løkkehaven og er i ferd med å reetablere seg på Sjøholmen.  Som vi har rapportert i Ditt Vel 2-16 vil det årvisse Cat-Walk-arrangementet ikke lenger finne sted i regi av Håndverksgata.  Nå vet vi også at det er nedlagt en masse frivillig arbeid og betydel­ige kostnader i å rehabilitere «Potetkjelleren» til et potensielt musikk- og serveringssted; et arbeid som står på stedet hvil og, så vidt vi forstår, benyttes bygningen for tiden ikke til noe som helst.

Den fremtidige driften av Løkkehaven er således, når dette skrives, usikker, men vi har allerede kontaktet kommunen for å kartlegge situasjonen.  Følg med på vår hjemmeside og Facebook hvor vi vil publisere resultater av våre undersøkelser.

 Her finner du sivilarkitekt Melands forslag: Løkkehaven