Sandvika Business Center (Elias Smiths vei 14-26)

Sandvika Business Center (Elias Smiths vei 14-26)

I Ditt Vel 2-16 annonserte vi at det i nærmeste fremtid vil bli presentert en ny reguleringsplanen til 1. gangs høring. Den foreligger og ble i juni i år sent på høring. Sandvika Vel arbeider i skriv-ende øyeblikk med en høringsuttalelse.

Kommunens høringsdokument finner du her: https://www.baerum.kommune.no/innsyn/byggesak/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2016035111&

Vi inviterer våre lesere til å komme med kommentarer og synspunkter som bidrag til vellets høringsuttalelse!

20160115_groundview2 20150108_groundview_1 Oppriss Nord