Venner av Bærum Sykehus

Venner av Bærum Sykehus

Venneforeningen VBS ble stiftet i 1991 for å forhindre nedleggelse av Bærum Sykehus, som den gang var i en meget vanskelig økonomisk situasjon.  Dagens VBS har som sitt hovedmål å bidra til å bevare og styrke Bærum sykehus som et nasjonalt ledende sykehus med akutt- og spesialfunksjoner. I Ditt Vel 3-16 presenterte vi VBS, som det siste året, og vel så det, har kjempet for foreningens målsetting.  Etter at Helse Sørøst har instruert Vestre Viken Helse foretak om å bygge et nytt sykehus i Drammen, som for øvrig betyr et voldsomt øko­nomisk løft for Helse Sør-øst, vil hovedoppgaven til VBS per i dag være å slåss for at hårdt tiltrengte midler bevilges til oppgradering og vedlikehold av Bærum sykehus..  Vi anbefaler interessert å konsultere VBS hjemmeside (www.vabs.no og foreningens Facebook side).

I skrivende øyeblikk arbeider VBS også for at Bærum Sykehus skal finne sin rettmessige plass innen Helse Sørøst og Vestre Viken Helseforetak, for derigjennom sørge for at sykehusets tilbud til Asker og Bærums befolkning ikke svekkes, selv om det bygges et nytt sykehus i Drammen.  (http://www.vestreviken.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Nytt-sykehus-8-mars-2016.aspx).

Sandvika Vel er medlem av VBS, og VBS er av den klare oppfatning at dets innsats er av stor betydning også for vellets medlemmer.  Du kan selv støtte VBSs arbeid ved å bli medlem. Detaljert infor­m­asjon om VBSs omfattende virksomhet, og hvordan du eventuelt kan registrere deg som medlem, får du ved å gå til www.vabs.no