DITT VEL 2-18

DITT VEL 2-18

Ditt Vel nr. 2 – 2018 ble i forrige uke levert til 4000 beboere og næringsdrivende i Sandvika.

Bladet kan lastes ned her:

DittVel2_18

Ta gjerne kontakt ved innspill eller spørsmål til post@sandvika-vel.no, og følg oss gjerne på facebook!