GRATIS TUR MED RIGMOR

GRATIS TUR MED RIGMOR

I forbindelse med byfesten har Sandvika Vel gleden av å invitere

medlemmene med på en gratis 2 timers fjordtur med MS Rigmor

fredag 24. august kl. 13.00.

Les mer her:

Gratis_tur_Rigmor2